Transitoweg Nieuwvliet

Verhuurd
excl BTW
1100
100m2
bedrijfsruimte
2015
Opmerkingen
In overleg met Connect Makelaardij, Minimaal 1 jaar
Geen auto reparatie of verkoop toegestaan
Beschrijving

Dit ruime bedrijfspand van circa 100m² BVO met twee overheaddeuren

Ligging en bereikbaarheid
De locatie is uitstekend bereikbaar vanaf o.a. de rijksweg N 61, waardoor iedere bestemming in de regio moeiteloos bereikbaar is.

Bestemming
De voor “Bedrijventerrein” (BT) aangewezen gronden zijn bestemd voor het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1, 2 en 3.1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten. Hieronder valt:
– Productie;
– Opslag;
– Groothandel.

Huurprijs
€ 500,00 per maand exclusief BTW.

Huurbetaling
De huurpenningen dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurperiode
1 jaar met opvolgend 1 optiejaar.

Huurindexatie
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst
Model ROZ-kantoorruimte 2015 aangevuld met enkele aanpassingen van verhuurders zijde.

Bankgarantie/waarborgsom
Een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 2 maanden huur inclusief B.T.W.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder
een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze
zogenaamde ‘opteringsverklaring’ zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door
huurder zijn ondertekend. Huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste
gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.

Oplevering
In onderling overleg maar per direct beschikbaar.

Voorbehoud
Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring eigenaar.

Foto's
Locatie
Reageer nu